EU PROJEKTI

 

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj

„Zajedno do fondova EU“

Projekt tvrtke GEA NOVA d.o.o. „Jačanje konkurentnosti povećanjem kapaciteta poduzeća Gea Nova d.o.o.“ referentne oznake KK.03.2.1.06.2010. financiran je unutar poziva na dostavu projektnih prijava „ E-impuls“ Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.
Provedbom projekta u trajanju od 12 mjeseci potaknuti ćemo ulaganja u ukupnom iznosu 324.154,71kn te povećati konkurentnost kroz proširenjekapaciteta nabavom nove opreme i uvođenjem novih usluga u ponudu poduzeća.
Cilj ovog projekta je jačanje konkurentnosti poduzeća Gea Nova d.o.o. kroz nabavu nove opreme, novog uredskog namještaja i izradom webstranice te povećanje kapaciteta otvaranjem nove poslovne jedinice. Otvaranjem nove poslovne jedinice i opremanje novom opremom i novimuredskim namještajem povećati će se kapaciteti poduzeća i povećati će se učinkovitost izvođenja radova čime se povećava konkurentnostpoduzeća.
Provedbom ovog projekta povećati će se prihodi poduzeća za 25% i otvoriti jedno novo radno mjesto.
Ukupna vrijednost projekta je 324.154,71 HRK od čega EU sufinancira 240.000,00HRK.
Trajanje projekta je godinu dana (od 15.06.2017. do 15.06.2018.)
Kontakt osoba za više informacija je Dejan Vuketić (dvuketic@gea-krizevci.hr).